Nasi klienci

Grupa Kapitałowa POL-DRÓG S.A.

Grupa Kapitałowa POL-DRÓG to spółka stworzona i zarządzana w oparciu o wyłącznie polski kapitał, świadcząca kompleksowe, zintegrowane usługi z zakresu sektora budownictwa drogowego oraz mostowego.

Spółki Grupy Kapitałowej POL-DRÓG są dostawcą wielu usług i produktów. Oferują pełny zakres usług budowlanych, inżynieryjnych i projektowych oraz zajmują się produkcją mieszanek mineralno – bitumicznych. Prowadzą również działalność wydobywczą w zakresie eksploatacji kruszyw, dostarczając kruszywa na potrzeby firm własnych i odbiorców zewnętrznych a także badawczo – rozwojową, w zakresie wdrażania nowych technologii.

www.poldrog.pl

 

Urząd Miasta Konin

Konin – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, położone w Dolinie Konińskiej nad rzeką Wartą, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Siedziba powiatu konińskiego.Konin jest największym ośrodkiem przemysłowym Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Obecność złóż węgla brunatnego w pobliżu miasta zadecydowała o powstaniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, który dostarcza ok. 8,5% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej[2]. 3 spośród 4 elektrowni należących do Zespołu położone są na obszarze Konina. W mieście znajduje się również jedyna w Polsce huta aluminium.

www.konin.pl

 

Budimex S.A.

Budimex to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Istnieją od 40 lat, a   realizacje można spotkać w kilkudziesięciu krajach na trzech kontynentach.

www.budimex.pl

 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy

LPGK jest Spółką Komunalną o ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym i odgrywa wiodącą rolę w zakresie świadczenia usług związanych m. in. z gospodarką odpadami, inżynierią drogową. Spółka działa na obszarze miasta Legnicy, powiatu legnickiego oraz gmin i powiatów sąsiadujących, realizując  zadania z zakresu gospodarki komunalnej.

www.lpgk.nazwa.pl

 

Energo-Tel S.A. Warszawa

Spółka serwisuje drugą pod względem wielkości ogólnopolską, światłowodową sieć szkieletową o długości 20 tys. km, która obejmuje ponad 500 węzłów na terenie kraju, co daje pokrycie kluczowych obszarów z punktu widzenia potrzeb biznesu Klienta (ok. 400 miast i miejscowości).

Spółka posiada rozbudowaną sieć jednostek terenowych i partnerów na obszarze całego kraju, które zapewniają 24-godzinny serwis w trybie ciągłym oraz 4-godzinny czas usunięcia awarii krytycznych.

www.energotel.pl

 

Zarząd Dróg Miejskich Legnica

Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką budżetową wyodrębnioną organizacyjnie ze struktur gminy, działa w imieniu i na rzecz gminy.Obszar działania ZDM obejmuje sieć dróg miejskich o łącznej długości 246 km znajdujących się na obszarze administracyjnym miasta Legnicy.

www.zdm.lca.pl

 

Generaln Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA jest centralnym urzędem administracji rządowej w Polsce, utworzonym w resorcie infrastruktury i odpowiedzialnym w zakresie zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie. Podmiot ten z ramienia rządu prowadzi i nadzoruje wszelkie inwestycje w obszarze najważniejszych arterii komunikacyjnych kraju.

www.gddkia.gov.pl

 

Gmina miejska Głogów

Gmina  położona w południowo-zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku.  Gmina miejska  posiadała ponad 67 000 mieszkańców. Prawie w całości obecne miasto leży na lewym brzegu Odry. Gmina Miejska Głogów zalicza się do miast o wyraźnie rozwiniętej funkcji przemysłowej, jest jednym z centralnych miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Głównym sektorem gospodarki jest hutnictwo miedzi. Potencjał ekonomiczny skupiony jest przede wszystkim w jednym przedsiębiorstwie – Hucie Miedzi Głogów, które angażuje około 20% osób czynnych zawodowo.

www.glogow.pl

 

Gmina Długołęka

Gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim. Na powierzchni 212,8 km 2, w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia – stolicy Dolnego Śląska, w 41 wsiach sołeckich zamieszkuje ponad 20 000 przyjaznych, otwartych na świat i drugiego człowieka osób. Bogactwem Gminy są liczne i pełne ryb zbiorniki wodne, znakomicie przygotowane ośrodki jeździeckie oraz ciekawe trasy rowerowe, stwarzające doskonałe możliwości czynnego wypoczynku i uprawiania sportów.

www.gmina.dlugoleka.pl

 

Gmina Kąty Wrocławskie

Gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, na południowy zachód od Wrocławia. Przylega bezpośrednio do międzynarodowego portu lotniczego Wrocław-Strachowice. Gmina leży na Nizinie Śląskiej, we wschodniej części Równiny Wrocławskiej, w strefie najbardziej urodzajnych gleb na terenie Dolnego Śląska. Przez centralną część gminy przebiega autostrada A4. Gminę zamieszkuje ok 19 000 mieszkańców.

www.katywroclawskie.pl

 

Gmina Czerwonak

Gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Gmina Czerwonak to jednostka administracyjna o dość nowej genezie. Utworzono ją w latach 1931-1932 z 12 wsi położonych na północ od Poznania. Pierwszym wójtem został właściciel młyna, Franciszek Sausz. Na przestrzeni lat w wyniku zmian administracyjnych w kraju kilkakrotnie zmieniano układ terytorialny gminy Czerwonak, ostatecznie zawierając w jej granicach 17 wsi: Annowo, Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Bolechówko, Czerwonak, Dębogórę, Kicin, Kliny, Koziegłowy, Ludwikowo, Mielno, Miękowo, Owińska, Potasze, Promnice, Szlachcin i Trzaskowo – z ok. 25 tysiącami mieszkańców.

www.czerwonak.pl

 

Gmina Czernica

Gmina wiejska w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim. Położona we wschodniej części województwa dolnośląskiego, graniczy od zachodu z Wrocławiem, od północy z gminami: Długołęka i Oleśnica, od wschodu z miasto – gminą Jelczem Laskowicami, od południa z gminami: Święta Katarzyna i Oława. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim. Podstawowym bogactwem naturalnym gminy jest kruszywo naturalne (piasek, żwir).

www.czernica.pl

 

Tauron Dystrybucja

Grupa TAURON jest dziś jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem w wysokości ponad 8 miliardów zł. Holding zatrudnia ponad 28 tys. osób.

www.tauron-dystrybucja.pl

 

POLKOMTEL S.A.

Polkomtel S.A. jest pionierem we wprowadzaniu na polski rynek innowacyjnych usług wykorzystujących technologię GSM: m.in. jako pierwszy zaoferował swoim klientom przesyłanie wiadomości MMS, możliwość odsłuchiwania SMS, przesyłanie danych w technologiach GPRS i EDGE.

www.plus.pl

 

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.

T-Mobile jest jedną z największych sieci komórkowych w Polsce. Świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. PTC, jako pierwszy polski operator, wprowadziła na rynek m.in. pakietową transmisję danych GPRS, zademonstrowała technologię UMTS i video-rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego, udostępniła klientom technologię HSDPA i HSPA+ umożliwiającą bezprzewodową szerokopasmową transmisje danych. W chwili obecnej operator obsługuje blisko 13,2 mln klientów; obejmuje swoim zasięgiem niemal 100% powierzchni i mieszkańców kraju.

www.t-mobile.pl

 

Telefonia Dialog S.A.

Jeden z największych niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej, dostawca ultraszybkiego i niezawodnego internetu oraz najnowocześniejszych usług multimedialnych. To jedno z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce.

www.dialog.pl

 
 
Created by 813
Kontakt
Close

Serwis www.hawe-budownictwo.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.hawe-budownictwo.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „polityce prywatności”.

Zamknij