Historia

 

W 1990 roku w Legnicy zostało zarejestrowane Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego HAVE Sp. z o.o. Pomysłodawcą i założycielem firmy był Piotr Mazurkiewicz, działający we wcześniejszych latach w branży telekomunikacyjnej.

Lata 90. to znaczne ożywienie gospodarcze na rynku telekomunikacyjnym. P.B.T. HAWE wykorzystało w pełni ten czas koniunktury, stając się początkowo w regionie, a następnie w kraju jednym z wiodących wykonawców kompleksowych instalacji miejskich, głównie dla operatorów niezależnych. Następnie w połowie lat 90. stało się jasne, że warunkiem ożywionego rozwoju jest możliwość zdecydowanie szybszego transferu danych. Stąd pojawiły się w Polsce inwestycje w sieci światłowodowe, gdzie P.B.T. HAWE po pewnym czasie stało się rynkowym liderem w zakresie wykonawstwa. W legnickiej siedzibie Spółki otwarto również Biuro Projektowe, poszerzając tym samym znacznie portfel realizowanych zleceń o usługi związane z projektowaniem w zakresie szeroko rozumianej telekomunikacji.

W XXI wiek Spółka weszła już jako renomowany projektant i znany wykonawca inwestycji teletechnicznych w zakresie tak sieci miedzianych, jak i światłowodowych. Uległa zmianie również nazwa spółki, którą przemianowano na Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego HAWE Sp. z o.o.

W czerwcu 2001 roku PBT HAWE uzyskuje certyfikat ISO 9001:2000. Dwa lata później certyfikat ten rozszerzony zostaje o eksploatację sieci i urządzeń teletechnicznych, elektro-teleinformatycznych z infrastrukturą towarzyszącą.

W latach 2003 – 2004 PBT HAWE podpisało strategiczne umowy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Umowy dotyczyły budowy ogólnopolskiej magistrali światłowodowej, której łączna długość wyniosła 2445 km. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu PIONIER, a jej zadaniem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. Umowy miały charakter koinwestycyjny, co pozwoliło PBT HAWE na rozpoczęcie budowy własnej infrastruktury światłowodowej.  Celem tego przedsięwzięcia jest opasanie Polski dwoma ringami światłowodowymi o łącznej długości 4000 km, z czego już wykonanych jest ok. 3000 km w pełni uzbrojonej sieci.

W 2006 roku firma przeszła kolejne zmiany – własnościowe i formalne. PBT HAWE przejęła udziały spółki FONE, wrocławskiego operatora i integratora usług telekomunikacyjnych. Tym samym poszerzono możliwości usługowe firmy o nowoczesne usługi teleinformatyczne – transmisję danych, dostawy szerokopasmowego Internetu, VoIP. 2 stycznia 2007 roku 100% udziałów PBT HAWE nabyła firma Ventus, fundusz inwestycyjny notowany na rynku równoległym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W lutym fundusz zmienił nazwę na HAWE S.A. i 14 lutego przeniósł się na parkiet podstawowy GPW. Natomiast 2 października 2007 roku doszło do połączenia PBT HAWE i FONE. Tym samym dano początek GRUPIE KAPITAŁOWEJ HAWE.

W kwietniu 2010 r. w ramach realizowania założenia rozdzielenia w ramach grupy kapitałowej działalności projektowo – wykonawczej od operatorskiej, powołano do życia HAWE Budownictwo, które stało się obok HAWE Telekom Sp. z o.o. (nowa nazwa P.B.T. HAWE od października 2010 r.) spółką zależną HAWE S.A. Dzięki temu uzyskano efekt ustabilizowania pozycji HAWE jako lidera branży teletechnicznej w zakresie projektowania i wykonawstwa. Ruch ten pozwolił też na zdynamizowanie prac i pozyskiwania zleceń z rynku usług projektowych i wykonawczych branży elektroenergetycznej. HAWE Budownictwo Sp. z o.o. otwiera się również obecnie na inne branże budownictwa specjalistycznego. W ostatnim okresie Spółka zyskała również opinię rzetelnego dostawcy usług serwisowych sieci telekomunikacyjnych, realizując tego typu zadania m. in. na sieciach Dialogu w obszarach kilku dużych miast lub części poszczególnych województw.

 
Created by 813
Kontakt
Close

Serwis www.hawe-budownictwo.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.hawe-budownictwo.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „polityce prywatności”.

Zamknij